Opstartsproces

Det er vigtigt at dit barn får en god, overskuelig opstart i børnehaven. Derfor har vi en opstartsproces, der giver barnet tid til at vænne sig til en ny hverdag et nyt sted. Vi giver barnet tid til at finde støtte hos pædagogerne, og til at møde de andre børn, uden at det hele bliver for overvældende. 

En måned før start

... aftaler og gennemfører vi et "forbesøg" for barn og forældre. 

Her møder I os og de andre børn.

Jeres barn får mulighed for at lege med nogle af de andre børn. Så kan I også få et førstehåndsindtryk af vores arbejde med børnene.

Den første uge

... er det vigtigt, at barnet ikke har for lange dage, men også, at det får et par timer alene i børnehaven - så opdager de, at her er sjovt at være, også uden mor eller far.

Vi starter med et par timer ad gangen, og på dag tre kan vi prøve med en hel formiddag, for eksempel. Her slutter vi altid på en god note med de andre børn, for eksempel med madpakkespisning.

Herefter

... forlænges dagene i børnehaven gradvist. 

Forældrene er eksperter på deres barn, og en løbende dialog mellem forældre og personalet er forudsætning for det gode forældresamarbejde.

Derfor har vi forældresamtaler, hvor vi taler om barnets trivsel og udvikling.