Politikker

Vestbirk Naturbørnehave arbejder i udgangspunktet ud fra de seks punkter, der er opstillet i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. De er 

  1. Alsidig personlig udvikling 
  2. Social udvikling 
  3. Kommunikation og sprog 
  4. Krop, sanser og bevægelse 
  5. Natur, udeliv og science 
  6. Kultur, æstetik og fællesskab

Vi sørger løbende for at have forældresamtaler, hvor vi ud fra de seks punkter diskuterer barnets udvikling og trivsel. De faste møder er ved opstart, efter 3 måneder, 4 år og i førskolen - når barnet er 5 år gammelt. 

Derudover holder vi samtaler efter behov eller hvis noget bekymrer. 

Efter samtalen modtager forældrene et trivselsbrev forankret i de 6 temaer.

Vores styrkede læreplan finder du her