En hverdag i naturen: en hverdag med plads til ro og nærvær

I Vestbirk Naturbørnehave byder vi velkommen udenfor. At være i naturen, det at have den åbne himmel over os og en nær kontakt med de planter og dyr, som vi deler verden med, er vigtigt for menneskers velbefindende, både fysisk og psykisk. Samtidig er det vigtigt for os, at vi er der for børnene på den bedst mulige måde, så de altid føler sig trygge og imødekommet.

Vi skal opleves!

Det pædagogiske arbejde foregår hele tiden, og vi har dygtige pædagoger, der er forstår at bruge deres pædagogiske baggrund intuitivt med børnene. Vi vil gerne fortælle dig mere om, hvor gode til arbejdet vi er, og hvor sjovt børnene har det her: men egentlig synes vi, at det skal opleves. Derfor er du også altid velkommen til at besøge os, selv se stedet og møde personalet.  

Herunder kan du læse mere om, hvad der gør os til en naturbørnehave, og hvordan vi er pædagoger for dit barn i den.

Natur som legeplads, læreplads og sociale relationer

Naturens læreplads

I naturen oplever børnene sammenhængen mellem vand, jord og tyngdekraft. De ser, når en fugl spiser en orm, og når blomsterne på æbletræet bliver til æbler - hvis man lader dem sidde.

Vi arbejder aktivt med at støtte børnene i større forståelse for naturen. Når de kommer med spændende fund, undersøger vi biller og planter sammen med dem, hjælper dem til at stille spørgsmål om det, de ser. Nogle gange laver vi læringstemaer, når for eksempel vandet optager børnene. 

På den måde lader vi deres nysgerrighed og interesse blive inspiration og retning for deres læring. Naturen bliver med pædagogens støtte en læreplads.

Vi tror på, at børnene indirekte lærer om bæredygtighed hos os, fordi de opdager de andre væsener og planter, der også bor i landskabet, og at børnene kan påvirke deres omgivelser positivt eller negativt.

Børnefællesskaber

Pinde, skrænter, jord, træer og buske er ikke på forhånd defineret af de voksne. Derfor må børnene i fællesskab finde ud af, hvad de skal bruges til, og det kræver både sprog og sociale kompetencer. Et område med træer og buske kan blive børnenes hule, hvor deres venskaber kan blomstre: det er børnenes eget sted.

Når børnene skaber deres egne steder sammen, lærer de også selvregulering og fleksibilitet, fordi de må bruge de materialer der er, og det, de tilbyder - og det, naturen selv tilbyder, er åbent: Kun fantasien og kreativiteten sætter grænser.

Derfor møder naturen altid børnene der, hvor de er, samtidig med, at den tilbyder udvikling. Når børnene har skabt en hule, de begynder at kede sig med, eller er kravlet så højt op, de kan og tør - så kan de altid skabe en ny hule, kravle højere op eller i et sværere træ. Naturen er på den måde et rum, der tilbyder sund og fleksibel læring, mens den indbyder til børnefællesskaber.

Nogle gange laver vi også aktiviteter omkring bålet, hvor vi sammen laver mad over ilden. Det kræver ligeledes samarbejde, og styrker børnefællesskaberne.


Rolige, glade og nærværende børn

Forskning viser , at børn bliver roligere af at være meget ude, især i omgivelser med bevoksning og varieret landskab. Generelt er det godt mod stress at være ude i naturen, og det er nemmere at koncentrere sig om bestemte ting, hvis man ofte er i naturlige landskaber. 

Det gælder også for børn, og derfor er vi ofte på tur, når vi ikke er på legepladsen.

Der er færre konflikter med børnene, når vi er meget ude, og vi oplever at de er nysgerrige, nærværende med os og hinanden, og at de er roligere, når vi går indenfor til spisning, fødselsdag eller andet.

Naturen som legeplads

Naturen er en ubegrænset legeplads, der lader børnene løbe, klatre, falde og rejse sig, for at løbe videre. Fri udfoldelse styrker børnenes selvværd, fordi de opdager, at de mestrer deres kroppe, og fordi legen styrker venskaber og det mod, der kommer med et godt fællesskab.

Naturen er et åbent rum, hvor børnene sammen kan finde på kreative lege, se trolde mellem træerne, bygge huler og spionere på de andre børn og voksne.

Legen har værdi i sig selv, og selvom vi bruger naturen som læringsrum, er det også vigtigt for os, at børnene får lov til "bare at lege": og det giver træer, buske, skrænter og alt derimellem i den grad plads til.

I legen er der plads til hele mennesket. Se herunder, hvad børn bruger, udvikler og oplever, når de "bare leger". Vi følger barnets spor - vores pædagogik

Vores kerneopgave er at give barnet et trygt rum, hvor det kan udvikle sig, og lære at begå sig i verden. En af vores gode metoder til det, er at følge barnets spor.

Børns opmærksomhed er mange steder, og der sker hele tiden noget: hvis ikke i rummet, så i hovedet og kroppen. Når vi er sammen med børnene under samling, spisning eller andet, forsøger vi at fange og gå med dette "noget", der hele tiden er i gang: at følge barnets spor. 

For eksempel samler vi tråden op til samling, hvis nogen spørger "hvad er tålmodighed?", og så snakker vi om det i fællesskab, hvor børnene selv kommer med deres bud. Med andre ord griber vi mulighederne for læring, der hvor børnenes opmærksomhed lige er.

Dette giver ro, fordi vi samler vores fælles opmærksomhed om et emne, og det giver børnene mulighed for at blive hørt i et anerkendende og åbent rum.

Børn er fulde af fantasi, virkelyst og initiativ, og det er vores opgave at skabe et miljø, hvor de kan udfolde dette gennem leg og samvær med hinanden. 

I Vestbirk Naturbørnehave gør vi det konkret ved at have meget tid ude på legepladsen, hvor der er plads til at bygge huler, køre på cykler, gynge og meget andet. Her er vi til stede til at guide legen på vej, men lader ellers børnene lege og udforske, idet det giver plads til et associativt fantasiflow og kreativitet. 

Vi lytter selvfølgelig også til børnene, så de børn, der en dag har behov for det, får lov at være inde og hvile.

Mere rammesatte aktiviteter og lege er for eksempel samlinger, fødselsdage, ture og andet - se for eksempel vores årshjul

Uanset om vi har fri leg eller styrerede aktiviteter, er det vigtigt for os at alle børn er med og føler sig set. For eksempel hjælper vi børn, der leger hver for sig, til at lege sammen med guidende spørgsmål: på den måde får børnene også medbestemmelse.